Assets

Ordförklaring

Engelsk benämning på tillgångar.

Kategorier

Tillgång