Assessor

Ordförklaring

Lat. bisittare, gammal ämbetsmannatitel för ledamöter av kollegialt organiserade myndigheter, särskilt domstolar. I juristkarriären vid hovrätter och kammarrätter är idag assessor karriärsteget efter fiskal.

Kategorier

Adjunktion