Ask price

Ordförklaring

Köpkurs. Det pris till vilket köparna på börsen är villig att betala för en tillgång.

Kategorier

Köpkurs