Arvsavstående

Ordförklaring

Arvsavstående innebär att en part som är berättigad att ärva en person avstår från denna rätt. Ett avstående måste vara villkorslöst och oåterkalleligt.

Kategorier

Universalarvinge, Arv, Arvinge, Arvskifte, Arvskifteshandling