Arvode

Ordförklaring

Betalning. Ersättning för tillfälligt uppdrag av varierande längd.

Kategorier

Uppdragsavtal

Underkategorier

Honorar

Relaterade mallar

Avtal om konsulttjänster (Visst projekt med arvode efter utfall) 2022