Arv

Ordförklaring

Fördelning av en bortgången persons (arvslåtares) tillgångar i enlighet med testamente och ärvdabalken.

Kategorier

Universalfång, Överlåtelse

Underkategorier

Rakt nedstigande led, Släktutredning, Allmänna arvsfonden, Arvinge, Bodelning mellan makar, Dödsbo, Efterarv, Särkullbarn, Arvskifte, Arvsavstående, Arvskifteshandling

Relaterade mallar

Checklista generationsskifte och ägarskifte 2020