Arrendeavtal

Ordförklaring

Ett avtal om arrende, dvs. parterna avtalar om att jord ska upplåtas med nyttjanderätt för bestämd eller obestämd tid. Se närmare arrende.

Kategorier

Nyttjanderätt, Arrende