Arrende

Ordförklaring

Upplåtelse av jord eller vattenområde till nyttjande mot ersättning. Arrende avser även den ersättning som arrendatorn erhåller. Ibland avser arrende annat nyttjande, såsom jakträtt.

Underkategorier

Sublokation, Jaktarrende, Köp bryter legostämma, Arrendeavtal, Jordbruksarrende, Bostadsarrende

Relaterade mallar

Indexklausul - Arrende 2019

Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2019

Köpekontrakt och köpebrev (Köp av jordbruksfastighet - med friskrivning) 2019