Arrendator

Ordförklaring

Person som arrenderar (hyr) ett markområde eller ett vattenområde.

Kategorier

Mark

Relaterade mallar

Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2019

Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2019

Indexklausul - Arrende 2019

Avtal om anläggningsarrende 2019