Arrendator

Ordförklaring

Person som arrenderar (hyr) ett markområde eller ett vattenområde.

Kategorier

Mark

Relaterade mallar

Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2020

Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2020

Indexklausul - Arrende 2020

Avtal om anläggningsarrende 2020