Arbetstid

Ordförklaring

Enligt lagen om arbetstid är ordinarie arbetstid är högst 40 timmar i veckan. Veckan räknas normalt från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Den tid som överstiger 40 timmar räknas som övertid. Tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande men inte arbetar benämns jourtid.

Kategorier

Arbete

Underkategorier

Yrkesinspektionen, Jourtid, Mertid, OB-ersättning, Ordinarie arbetstid, Arbetsschema

Relaterade mallar

Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2019

Arbetstidsschema 2019

Tidrapport 00 alla månader 2019