Arbetstagarorganisation

Ordförklaring

Organisation vars uppgift är att ta tillvara arbetstagarnas intressen hos arbetsgivare och arbetsmarknaden i övrigt.

Kategorier

Fackförbund

Underkategorier

Central förhandling, Fackförening

Relaterade mallar

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2020

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2020

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020

MBL- protokoll fört vid förhandling 2020