Arbetstagare

Ordförklaring

Fysisk person som utför ett arbete åt motparten i anställningsavtalet, dvs. arbetsgivaren.

Kategorier

Arbetsgivare, Företag

Underkategorier

Omplacera, Anpassningsåtgärder, Anställningsavtal, Arbetsoförmåga, Arbetsplats, Arbetsskada, Arbetstillstånd, Beredskapstid, Gratifikation, Gränsarbetare, Arbete, Arbetsgivarintyg, Arbetsbeskrivning, Tjänstgöringsintyg, Anställning

Relaterade mallar

Anställningsavtal visstid arbetstagare fyllda 67 år 2019

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2019

Arbetsgivarintyg

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2019