Arbetsskada

Ordförklaring

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador. Begreppet arbetsskada innefattar olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom och smittsamma sjukdomar.

Kategorier

Arbetsplats, Arbetstagare, Arbetsmiljö, Tillbud, Stress

Underkategorier

Rehabilitering, Arbetsskadeanmälan

Relaterade mallar

FK 9210 Arbetsskadeanmälan