Arbetsschema

Ordförklaring

Arbetsschema är ett schema över hur arbetet på en arbetsplats ska bedrivas.

Kategorier

Arbetsplats, Arbetsrätt, Arbetstid, Schema

Underkategorier

Arbetstidsschema