Arbetsrapport

Ordförklaring

En arbetsrapport innebär att man redovisar hur arbetet har gått.

Kategorier

Arbetsrätt, Rapport