Arbetsplatsomkostnader

Ordförklaring

APO. Kostnader för arbetsledning, maskiner etc.

Kategorier

Arbetsplats