Arbetsordning

Ordförklaring

En arbetsordning är en skriftlig handling som beskriver hur bolagsstyrelsen och VD:ns arbete och ansvarsfördelnings ska se ut. Styrelsen är skyldig att upprätta och fastställa en arbetsordning varje år.

Kategorier

Styrelse

Underkategorier

VD, Konstituerande styrelsemöte