Arbetsorder

Ordförklaring

Arbetsorder är en instruktion om hur ett bestämt arbete ska genomföras. Se även arbete och order.