Arbetsmiljöplan

Ordförklaring

Arbetsmiljöplan är en plan för hur arbetsmiljön ska nå upp till den standarden och de mål som eftersträvas på arbetsplatsen. Se även arbetsmiljö och planering.

Kategorier

Arbetsmiljö, Planering, Miljö

Underkategorier

Skyddsrond