Arbetslag

Ordförklaring

Team. En gupp av människor på en arbetsplats som arbetar mot ett gemensamt mål. Samtliga i gruppen har olika uppgifter med vilka de bidrar till målets uppfyllnad.

Kategorier

Lagbas

Underkategorier

Skift