Arbetskraftskostnad

Ordförklaring

Alla de kostnader som arbetskraften innebär för arbetsgivaren, t ex arbetsgivaravgifter, försäkringsavgifter och pensionsavgifter.

Kategorier

Kostnad, Arbetsgivare