Arbetskonflikter

Ordförklaring

Konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. De vanligaste stridsåtgärderna är lockout, strejk och blockad. Om arbetsgivare och arbetstagare är bundna av kollektivavtal, har de fredsplikt så länge avtalet gäller.

Kategorier

Anställningsavtal

Underkategorier

Strejk, Stridsåtgärd, Varsel, Vild strejk, Lockout, Generalstrejk, Indrivningsblockad, Arbetsbrist