Arbetsgivarintyg

Ordförklaring

Ett intyg på att en arbetstagare har varit/är anställd hos en arbetsgivare. En arbetsgivare är skyldig att ge en arbetstagare ett intyg om detta begärs. Ett arbetsgivarintyg behövs bl.a. när en arbetstagares rätt till ersättning från arbetslöshetskassan prövas.

Kategorier

Arbetsavtal, Arbetsgivaransvar, Arbetslivserfarenhet, Arbetsoförmåga, Arbetsplats, Arbetstagare, Arbetslöshetsförsäkring, Arbetsrätt, Tjänstgöringsintyg, Intyg

Underkategorier

Arbetsintyg, Anställningsintyg, Anställningsbevis, Diplom, Arbetsbetyg, Arbetsgivareintyg