Arbetsgivaravgifter

Ordförklaring

Socialavgifter som betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaravgifterna beräknas utifrån de anställdas kontanta bruttolön och förmåner.

Kategorier

Arbetsgivare

Relaterade mallar

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2019

Pärm - för företagets skatter 2019