Arbetsgivaransvar

Ordförklaring

Arbetsgivarens ansvar gentemot tredje man för sina anställdas handlingar. Ett s.k. principalansvar.

Kategorier

Principalansvar, Arbetsgivare

Underkategorier

Arbetsgivarintyg