Arbetsdomstolen (AD)

Ordförklaring

Specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen. Domstolen är då första och enda domstol. I andra typer av arbetstvister skall talan väckas vid vanlig tingsrätt. Om en part är missnöjd med tingsrättens dom, kan denna överklagas till Arbetsdomstolen.

Kategorier

Specialdomstol, Arbetsrätt

Relaterade mallar

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2019