Arbetsbrist

Ordförklaring

Arbetsbrist innebär att det inte finns några arbetsuppgifter för en eller flera arbetstagare. För att arbetsbrist ska anses föreligga krävs att en arbetsgivare har uttömt alla sina möjligheter för omplacering till andra arbetsuppgifter som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för.

Kategorier

Arbetskonflikter, Arbetsrätt, Uppsägning

Underkategorier

Omplacering