Arbetsbetyg

Ordförklaring

Arbetsbetyg är ett betyg som utfärdas när en anställd avslutar sin anställning. I arbetsbetyget fram går bl.a. hur arbetsgivaren värderar den anställdes arbetsprestationer. Se även arbetsgivarintyg.

Kategorier

Arbetsgivarintyg