Arbetsbeskrivning

Ordförklaring

En arbetsbeskrivning är en handling som beskriver vad en arbetstagare har för arbetsuppgifter och vilka resursen denne har att tillgå och övrigt ansvar som åligger arbetstagaren. En arbetsbeskrivning kan ha flera olika användningsområden.

Kategorier

Arbetsavtal, Arbetstagare, Arbetsrätt, Beskrivning

Underkategorier

Befattningsbeskrivning, Arbetsbeskrivningar, Tjänstebeskrivning