Arbetgivarorganisation

Ordförklaring

Organisation som är till för att ta tillvara arbetsgivarnas intressen. Den största arbetsgivarorganisationen i Sverige är Svenskt Näringsliv.

Kategorier

Arbetsgivare