Apportintyg

Ordförklaring

När apportegendom ska överföras till ett bolag är ska revisorn utfärda ett apportintyg. Av intyget ska framgå att egendomen inte har åsatts ett högre värde än dess verkliga värde, att egendomen verkligen existerar och att den är eller kan förväntas bli till nytta för bolaget.

Kategorier

Apport, Intyg