Apportemission

Ordförklaring

Tecknande av emitterade aktier genom betalning i egendom (apportegendom).

Kategorier

Apportegendom, Emission

Underkategorier

Apport

Relaterade mallar

Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2019

Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2019

Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2019

Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2019