Apportegendom

Ordförklaring

Egendom som tas i betalning för tecknad aktiepost istället för kontanter.

Kategorier

Apport

Underkategorier

Apportemission

Relaterade mallar

Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2020

Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2020

Stiftelseurkund - Apport av lös egendom 2020