Apportegendom

Ordförklaring

Egendom som tas i betalning för tecknad aktiepost istället för kontanter.

Kategorier

Apport

Underkategorier

Apportemission

Relaterade mallar

Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2019

Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2019

Stiftelseurkund - Apport av lös egendom 2019