Apport

Ordförklaring

Metod för att ta betalning i materiella tillgångar för tecknad aktiepost istället för kontanter.

Kategorier

Apportemission

Underkategorier

Apportegendom, Apportintyg

Relaterade mallar

Stiftelseurkund - Apport av rörelse 2019

Stiftelseurkund - Apport av lös egendom 2019

Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apport av lös egendom) 2019

Avtal om överlåtelse av aktier (Apport) 2019