Appellera

Ordförklaring

Överklaga, se appellationsdomstol.

Kategorier

Appell

Underkategorier

Appellationsdomstol