Appellant

Ordförklaring

Personen som överklagar.

Kategorier

Appellation