Appellabel

Ordförklaring

Överklagbar. Innebär att ett beslut kan överklagas.

Kategorier

Appellation