Appell

Ordförklaring

Överklagande. En begäran om att ett mål ska prövas i en högre instans (appellationsdomstol).

Kategorier

Överklagande

Underkategorier

Appellationsdomstol, Appellera