APO

Ordförklaring

Arbetsplatsens omkostnader. Dessa omkostnader kan röra arbetsledning och maskiner som måste användas på arbetsplatsen.

Kategorier

Omkostnad