AOQ

Ordförklaring

Average Outgoing Quality. Medelkvaliteten på en produkttyp av en viss ingående kvalitet (AIQ) efter att den gått igenom en kvalitetskontroll. Om ingen kvalitetskontroll finns eller om kvalitetskontrollen inte resulterar i någon åtgärd, är AOQ = AIQ.

Kategorier

Kvalitetskontroll