Antitrustlagstiftning

Ordförklaring

EU-regler på marknadsområdet förbjuder åtgärder som begränsar konkurrensen genom inofficiella överenskommelser mellan företag om att ta ut höga priser och företags missbruk av en dominerande ställning på marknaden.

Kategorier

EU

Underkategorier

Antitrustlagar