Antedatera

Ordförklaring

Att skriva ett äldre datum än det verkliga. Fördatera.