Anteciperad utdelning

Ordförklaring

Utdelning som bokförs som inkomst innan den har slutgiltigt beslutats. Vanligt mellan helägda bolag. I regel är utdelning från dotterbolag skattefri.

Kategorier

Antecipera, Utdelning

Relaterade mallar

Styrelsens förslag till beslut om vinst (Avstämningsbolag) 2019

Styrelsens förslag till beslut om vinst (Ej avstämningsbolag) 2019