Antecipera

Ordförklaring

Föregripa, förvänta någonting.

Underkategorier

Anteciperat dröjsmål, Anteciperad utdelning