Ansvarsgenombrott

Ordförklaring

När aktieägare, företrädare eller en intressent i en juridisk person blir betalningsskyldig för bolagets, stiftelsens eller föreningens skulder. I regel är de inte ansvariga varför det benämns som genombrott av denna huvudregel.

Kategorier

Ansvar, Ansvarsbegränsning, Aktiebolag (AB)