Ansvarsfriskrivning

Ordförklaring

Ett avtalsvillkor genom vilket en part frånsäger sig ansvar om skada skulle inträffa. Till exempel kan ägarna vid bolagsstämma rösta om avstående från att göra eventuella skadeståndsanspråk mot VD och styrelseledamöter.

Kategorier

Ansvar

Underkategorier

Friskrivningsklausul, Samtycke

Relaterade mallar

Aktieägaravtal 2019