Ansvarsbesiktning

Ordförklaring

En typ av fastighetsbesiktning som syftar till att fastlägga ansvar för upptäckta fel.

Kategorier

Ansvar, Besiktning