Ansvar

Ordförklaring

En skyldighet att stå till svars för de handlingar man utfört.

Kategorier

Personligt ansvar

Underkategorier

Strikt ansvar, Objektivt ansvar, Ansvarsbegränsning, Ansvarsbesiktning, Ansvarsfriskrivning, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Ansvarsgenombrott, Ansvarsyrkande, Företagaransvar, Samtycke

Relaterade mallar

Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2023