Anstiftare

Ordförklaring

Den som medverkar till brott genom att förmå någon att utföra en brottslig handling.

Kategorier

Anstiftan