Anstiftan

Ordförklaring

Medverkan till brott som består i att man förmår någon att utföra en brottslig handling.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Anstiftare